درباره ما

همیشه جای خالی آموزش مهارت های لازم و کاربردی برای ورود به بازار کار از دغدغه های اصلیم بود

برای همین تصمیم بر پر کردن این خلا که باعث جدایی دانشگاه و دانشجویان از دنیایی حقیقی بوده،‌گرفتم.

امیدوارم کلاس عمران بتواند با آموزش مهارت های لازم به شما سبب موفقیت و پیشرفت شما بشود.