دپارتمان مدیریت ساخت و اجرا

 

نقشه راه درس


مهندسی و مدیریت ساخت (به انگلیسیconstruction engineering and management) معروف به مدیریت ساخت (به انگلیسیconstruction management) یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که به مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در ساخت می‌پردازد. این رشته از مهندسی عمران که از پایان دهه ۱۹۷۰ رواج یافت برای بهبود مدیریت پروژه‌های عمرانی و سعی در ایجاد یکپارچگی در مدیریت ایجاد گردید. مدیریت پروژه، کنترل پروژه، مدیریت پیمان، روش‌های ساخت و ایمنی، بهداشت و محیط زیست از جمله مباحث اصلی این رشته هستند. در سال‌های اخیر مدیریت زیرساخت هم در این رشته مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است.


ترتیبی که گروه کلاس عمران برای خواندن مطالب روش های اجرایی ساختمان فولادی به شما پیشنهاد میکند: