اسکوپ چیست؟ و انواع روش های اسکوپ سنگ نما

اسکوپ چیست؟ و انواع روش های اسکوپ سنگ نما

اسکوپ در سنک کاری چیست؟ اسكوپ سنگ بدين معنی است كه سنگ هايی كه در تراز قائم استفاده مي شود برای اطمينان از عدم شل شدن و سقوط آن و همچنين پايداری در حين زلزله، اسكوپ می شود. براي اين منظور پشت سنگ توسط دستگاه فرز سنگ شيار داده شده و بعد سيم آرماتور بندی […]