آشنایی و آموزش دوربین نیوو

آشنایی و آموزش دوربین نیوو

در این مطلب دوربین و ترازیاب نیوو را آموزش خواهیم داد – آشنائی با انواع ترازیاب ها ( نیوو ) اجزا و ساختمان ترازیاب – نحوه کار – نحوه توجیح کردن – ترازکردن – برداشت نقاط و چندین کار عملی واجرائی با نیوو دوربین نیوو شامل سه قسمت فوقانی˛میانی و تحتانی است قسمت فوقانی : […]