روش های تخریب ساختمان

روش های تخریب ساختمان

در این مقاله، مراحل تخریب ساختمان ها (Demolish buildings methods) که به چهار روش تخریب: بالا به پایین (دستی) بالا به پایین (مکانیکی) روش گوی تخریب و روش انفجار می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم. ۱- روش تخریب بالا به پایین (دستی) روش بالا به پایین روشی است که از سقف شروع شده […]